آخرین اخبار
آرشیو
کتابخانه مرکزی دانشگاه عضو مهمان می پذیرد.
1401/11/24
کتابخانه مرکزی دانشگاه عضو مهمان می پذیرد.
بدینوسیه اعلام می گردد پیرو افزایش ظرفیت سالن های مطالعه و تصویب آئین نامه جدید عضویت در جلسه هیات رئیسه ی دانشگاه، کتابخانه مرکزی آمادگی پذیرش اعضای مهمان در چارچوب آئین نامه های مذکور را دارد.
پرسش از کتابدار
نظرسنجی
گاری تصاویر
پیوندها
Template settings