آخرین اخبار
آرشیو
نشست کارگروه افزارهای شبکه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران برگزار می‌شود
1402/10/18
نشست کارگروه افزارهای شبکه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران برگزار می‌شود
نشست کارگروه افزارهای شبکه کتابخانه های دانشگاهی ایران با موضوع گزارش فعالیت های کارگروه و معرفی نرم افزار KDR برگزار می‌شود.
نشست «نظام‌ها و معیارهای ارزیابی علمی دانشگاه‌ها: نقش کتابداران دانشگاهی» برگزار می‌شود
1402/10/05
نشست «نظام‌ها و معیارهای ارزیابی علمی دانشگاه‌ها: نقش کتابداران دانشگاهی» برگزار می‌شود
سومین نشست شبکه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران با همکاری کارگروه آموزش با عنوان «نظام‌ها و معیارهای ارزیابی علمی دانشگاه‌ها: نقش کتابداران دانشگاهی» برگزار می‌شود.
مشارکت عمومی و رسانه‌های اجتماعی برای دانشگاهیان: اصول ترویج مقالات علمی
1402/09/06
مشارکت عمومی و رسانه‌های اجتماعی برای دانشگاهیان: اصول ترویج مقالات علمی
مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میکند
 برگزاری کارگاه آموزشی، آموزش نرم افزار ALOHA
1402/09/06
برگزاری کارگاه آموزشی، آموزش نرم افزار ALOHA
کارگاه آموزشی " آموزش نرم افزار ALOHA" در آذر ماه 1402 توسط EDO دانشکده بهداشت برگزار می گردد.
پرسش از کتابدار
نظرسنجی
گاری تصاویر
میز خدمت الکترونیک
Template settings